STÄNG
Nedräkning till säljstart
-849 dagar

Följ byggprocessen från start till mål

Vi jobbar på för fullt! De första kunderna flyttar in i etapper med start vintern 2018/2019.

2016

 • Januari

  MARKSANERING PÅBÖRJAD

  Nu är vi äntligen igång med marksaneringen. Denna process kommer att pågå mellan januari till juni.

 • Februari

  DETALJPROJEKTERING

  Nu påbörjas arbetet med att finslipa detaljerna till ditt framtida hem.
  Vi tittar igenom planlösningar och materialval.

   

 • Mars

  PRISSÄTTNING LÄGENHETER

  Här påbörjar vi arbetet med att sätta priser på lägenheterna.
  Priserna kommer att presenteras i god tid innan säljpremiären i september.

   

 • April

  MATERIALVAL OCH PLANRITNINGAR

  Granskning av materialval och planritningar till första brf:en.

   

 • Juni
 • Juli
 • Augusti

2017

 • Januari

  Vi gjuter pålfundament

 • Februari

  Betongstation och kran nummer ett

  Den första av två kranar är på plats, 55 meter hög och en lyftarm som mäter 65 meter. Vår betongstation, som tillverkar all vår betong, är även den på plats.

 • Mars

  Kran nummer två och pelare

  Nu är kran nummer två monterad och klar. Denna kran är lite mindre och mäter 45 meter över marken. I mars börjar vi även montera pelarna som bär upp nästa våningsplan.

 • April

  Bottenplattan är färdiggjuten

  Nu lyfter vi väggar i betong och pelare i stål börjar resa sig från bottenplattan.

 • Maj

  Nu börjar butikernas tak och lägenheternas innergård komma på plats

 • Juni

  Huset börjar ta form och höjd

  Bjälklaget för innergården är på plats. Balkonger, trappor och loftgångar monteras och våningarna växer.

 • Juli
 • Augusti
 • September

  Byggandet pågår för fullt

  Huset växer och man ser nu tydligt de olika färgerna på fasaden.
  I slutet av september börjar vi med schakt och pålning för P-huset.

 • Oktober

  Smide på sista våningen

  På huskropp 4 påbörjas sista våningen med smide för taket.
  Pålning sätts igång och detta kan medföra störande ljud.

 • November

  Takarbeten på gång

  Takarbetet på huskropp mot E20 är i full gång.

 • December

  Huset reser sig

  Det är ca. 10 gjutetapper kvar att gjuta. Nu pågår fasadarbeten och arbete kring smidesstommen.

2018

 • Januari

  Fyra gjutetapper kvar

  Nu är det bara fyra gjutetapper kvar innan huskropparna är uppe i full höjd. Takmontaget och gjutning av P-husets bottenplatta sker vecka 4.

 • Februari

  Montering av yttertak

  Nu har vi börjat med montering av yttertak och gjutningar i P-hus har påbörjats.

 • Mars

  Montage av fönsterramar i handelsplan

  Pågående montage av innerväggar och fönsterramar i butiksdelen. Arbete kring pelare och ytterväggar pågår i parkeringshuset som byggs i tre plan.

 • April

  Demontering av kranen

  Byggnationen är i full gång och nu är det dags för demontering av kranen i östra delen. Vi påbörjar invändigt arbete och förberedelser för fasaderna pågår för fullt.

 • Maj

  Rivning av ställning

  Äntligen ska vi börja riva ner ställning mot Gamla Kronvägen, vilket betyder att man snart får se färdigputsade ytor. Just nu pågår montage av innerväggar, vi målar invändigt och monterar kök i lägenheterna.

 • Juni

  Färdig fasad

  Invändigt arbete pågår och alla yrkesgrupper har fullt upp. Putsarbetet kring den yttre fasaden pågår och nu kan man se den färdiga fasaden mot Gamla Kronvägen.

 • Juli
 • Augusti
 • September


  Åter i produktion

  Vi har demonterat kran 2 och nu står även bygghissarna på tur. Just nu pågår markarbetet runt huset och vi monterar innerväggar i handelsplan bl.a. 

 • Oktober
 • November
 • December

2019

 • Januari
 • Februari
 • Mars
 • April
 • Maj
 • Juni
 • Juli
 • Augusti
 • September
 • Oktober
 • December