STÄNG
Nedräkning till säljstart
-849 dagar
 • Frågor&svar om Partille Port

  • Vad är Partille Port?

   Partille Port är Partilles nya hjärta. Det är en helt ny, levande stadsdel med butiker, caféer och hundratals lägenheter av varierande storlek. Här kommer du att kunna arbeta och bo mitt i stan, med hela livet runt hörnet: Skolor, butiker, vård, träning, skog och sjöar, idrott och kultur. Eventcentret Partille Arena ligger också här, även om den inte är en del av Peabs projekt. Kulturum, Allum och Säveån är bara några av Partille Ports många goda grannar.

    

  • Varför heter det Partille Port?

   Namnet kommer från ursprunget för ortsnamnet Partille, som tros betyda ”Passet mellan bergen” eller ”Porten mellan hällarna”. För hundratals år sedan var platsen mycket riktigt något av en port ut mot havet världen i väster, en smal svensk passage mellan det som då var Norge och Danmark.

  • Vad menar ni med hela livet runt hörnet?

   Det är vårt sätt att sammanfatta allt det som Partille Port erbjuder. Det är ett modernt, praktiskt och trivsamt boende med vardagens alla nöjen och nödvändigheter inom räckhåll. Det är inte bara fina och moderna lägenheter för allt från unga singlar till barnfamiljer och pensionärspar. Det är allt utanför dörren också. Bara ta hissen ner till innergården, så har du en grön oas för avkoppling, umgänge och odling, om du vill. Alldeles utanför porten finns Coop, café, restauranger, apotek och en hållplats för bussar till och från storstadslivet i centrala Göteborg. Shopping, nöjen och kultur finns dock även på hemmaplan, i Allum, Kulturum och Arenan. Den framväxande stadsparken och Säveån erbjuder naturupplevelser inne i stan, men skogar och sjöar är heller aldrig långt borta. Partille Port ligger dessutom i en växande och välmående kommun som lever efter visionen ”Mitt i det goda livet”. Motorvägen, kollektivtrafiken och närheten till både Göteborgs Centralstation och Sveriges näst största internationella flygplats gör det lätt för vänner och släktingar att komma och hälsa på. Partille Port har verkligen hela livet runt hörnet.

  • Kommer det även att finnas butiker och caféer i Partille Port?

   Partille Port består av en kombination av bostäder, butiker, caféer och andra verksamheter. Av erfarenhet vet vi att en sådan kombination blir väldigt attraktiv. Förutom entréer till trappuppgångarna, ska bostadshusens bottenvåningar innehålla butikslokaler.Många tycker det är viktigt att en stor livsmedelsbutik nära hemmet, så det prioriterar vi. Därför bygger vi en stor Coop-butik i bottenvåningen på det första huset (kvarter 4). Det är viktigt för oss att underlätta vardagen för alla som väljer att bo i Partille Port. Närheten till Allum är också ett mervärde för en fungerande vardag. Vi vet också att det kommer att finnas ett apotek i området och att det blir en Biltema-butik vid den östra infarten till området (kvarter 6)

  • Hur ligger Partille Port i förhållande till Säveån?

   Säveån, som rinner parallellt med Partille Ports öst-/västliga sträckning, är bara 100–200 meter bort när du kliver ut genom porten. Ån med sina omgivande stränder och kulturmark ger en närhet till naturen som vi gärna vill ta till vara. På sikt ska ett parkstråk sträcka sig från Arenatorget, över Gamla Kronvägen och vidare till Säveån. I närheten kommer det även att byggas en ny bro över ån, till Yllegatan och Stationsvägen på norra sidan.

  • Vilken typ av människor tror ni kommer att bo i Partille Port?

   Vi hoppas att flera olika typer av människor i olika åldrar kommer att hitta sin drömbostad här. Det centrala, praktiska läget och de närliggande omgivningarna kommer sannolikt att tilltala många. Den varierande storleken på lägenheterna möjliggör en stor mix av olika hushåll: Singlar, par och barnfamiljer får plats här. Partille Port kommer att vara en mycket tillgänglig plats både vad gäller själva boendet och kommunikationerna. Visst, vi kan inte göra alla nöjda. Hit flyttar kanske inte eremiten som vill leva primitivt ute i vildmarken. Och om du väljer mellan Paris, New York och Tokyo, ja då kanske Partille inte är ett alternativ. Inte än i alla fall.

 • Husen

  • Hur kommer Partille Port att se ut?

   Partille Port kommer att bli en levande och modern stadsdel med bostäder, handel och nöjen i samspel. Här skapas en urban men trivsam miljö för den som vill bo tryggt och snyggt med hela livet runt hörnet. Varje kvarter består av en sammanhängande flervåningsfastighet som omger en trevlig och grönskande innergård. Mellan kvarteren löper breda stråk som förbinder Partille Ports olika delar med varandra och med den omgivande staden.

  • Hur höga kommer husen att bli?

   I kvarter 4, som är det första kvarteret vi bygger, kommer husen varieras i utformning mellan sex och åtta våningar.

   P-huset är 3 våningar ovan mark (markvåning, plan 1 och plan 2). P-huset står klart när Coop-butiken öppnar.

   Tidplanen är prelimiär med hänsyn till oförutsedda händelser.

  • Kommer fastigheterna att ha innergårdar och/eller balkonger?

   Den stora innergården kommer att bli en härlig och viktig mittpunkt där man kan träffa grannar och koppla av bland träd och klängväxter. I gårdens östra hörn placeras ett stort växthus/uterum. Mellan odlingslådorna och växthuset placeras ett utekök med arbetsbänk, tillgång till sommarvatten (kran och slang). Innergårdarna omges även av stora balkonger och loftgångar. Alla lägenheter i kvarter 4 har antingen balkong eller egen uteplats.

  • Bygger ni bara bostadsrätter i Partille Port?

   Ja, i dagsläget planerar vi enbart att bygga bostadsrätter, eftersom vi ser att behovet är störst där.


  • Partille port ligger nära E20. Hur hanterar ni bullernivån för de som ska bo och arbeta här?

   Avståndet mellan E20 och bostäder finns reglerat i detaljplanen. Placeringen uppfyller trafikverkets krav för buller och säkerhet. Dessutom har det byggts ett sex meter högt bullerplank mellan Partille Port och E20, vilket ytterligare bidrar till en bra ljudnivå.

 • Vardagen

  • Var ligger närmaste hållplats, och hur ofta kommer bussarna att gå in till Göteborg?

   Partille Port har en egen busshållplats vid Gamla Kronvägen. Det är en stor fördel att ha en busshållplats så nära sitt boende. Tidtabell hittar du smidigast i Västtrafiks reseplanerare. (Extern länk)

  • Var ställer jag cykeln om jag bor i Partille Port?

   På angivna cykelplatser på innergården och i cykelförråd.

  • Finns det bra parkeringsmöjligheter?

   För de boende kommer det finnas möjlighet att hyra parkeringsplatser i garage under mark. Det första kvarteret som vi bygger med 212 bostäder får 163 p-platser.

  • Hur sköts sopsorteringen i området?

   Det byggs en central sopsugsanläggning för hela Partille Port.


 • Byggprocessen

  • Hur mycket kommer närboende att störas under själva byggprocessen?

   Att bygga utan att det syns och hörs är inte möjligt. Men vi ska göra vårt bästa för att verksamhet och människor i närheten påverkas så lite som möjligt under byggtiden. Vi kommer inte ha några transporter genom Partille centrum längs Gamla Kronvägen. Dessutom kommer vi i huvudsak att jobba vardagar för att undvika störningar på andra tider.


  • Har marken krävt mycket saneringsarbete?

   Darosfabriken är borta sedan många år tillbaka, men fabriken lämnade kvar rester av olja och metaller, vilket har inneburit ett relativt stort saneringsarbete och var klart sommaren 2016.

  • Vilka arkitekter anlitar ni för Partille Port?

   Vi arbetar med QPG Arkitektkontor.

 • Partille

  • Hur tror ni att bostäder runtomkring kommer att påverkas?

   Vi är övertygade om att fler nya bostäder och olika typer av handel och caféer ger positiva effekter för hela området. Ja, för hela Partille! Vi vill skapa ett levande område som ger energi och möjligheter för hela kommunen.


  • Hur ser kommunens vision ut för Partille östra centrum som helhet?

   Vi jobbar enligt ett gestaltningsprogram som har tagits fram i samråd med Partille kommun, Peab och berörda konsulter. Partille Port ska utvecklas till en levande och inbjudande del av centrala Partille. Som en förlängning av centrum österut föreslogs det innehålla bostadsbebyggelse, handel, kontor samt en ny arena. Offentliga rum och förstärkta stråk ska göra området attraktivt för fotgängare och cyklister.

   Vision och målbild för Partille Centrum handlar om att kombinera följande nio punkter till ett attraktivt område där man vill leva och bo.

   • Upplevd trygghet.

   • Rummet mellan husen och social samvaro.

   • Variation, blandning, flexibilitet. Grönt och blått.

   • Samspel mellan olika funktioner och områden.

   • Resurseffektivt liv.

   • Hög gestaltningskvalitet och identitet.

   • Exploateringsgrad.

   • Trafik och logistik.

   PDF iconPartillePort_Gestaltningsprogram.pdf

   (Hämtar PDF)