STÄNG
Nedräkning till säljstart
-849 dagar
7 september, 2016

En innergård utöver det vanliga

När första etappen byggs i Partille Port så blir innergården den naturliga mötesplatsen. På en yta av tre ordentliga villatomter har det varit arkitektbyrån Sydvästs uppgift att skapa en lockande utemiljö med gröna förtecken.

Innergården i den första etappen av Partille Port har en mängd gröna inslag och rum för olika fritidsaktiviteter.

– Vi har utmanat Peab Bostad och oss själva med detta projekt. Storleken är en utmaning i sig med närmare 3 000 kvm, men som också ger oss helt unika förutsättningar att skapa olika rum och tempo, säger Per Andersson och Helen Mosseby, båda landskapsarkitekter på Sydväst. En förebild för den första etappen har varit de klassiska stenstadskvarteren i centrala Göteborg men även landshövdingshusen i Majorna och Bagaregården.

– Innergårdarna i landshövdingshusen är enormt uppskattade och bidrar påtagligt till de boendes närmiljö och livskvalitet vilket vi också har möjlighet att utforma denna gång, konstaterar Per Andersson och fortsätter:

– Det förslag vi tagit fram innehåller ytor vars innehåll skiljer sig åt. Det finns både privata och gemensamma uteplatser med utrymme för sport, lek och odling. Det skapar förutsättningar för olika typer av sammankomster och att mötas över åldersgränserna. De gröna inslagen är ett återkommande tema. Exempelvis planeras det för ett stort gemensamt växthus. Växthuset gör det också möjligt att möta våren tidigt och förlänga sommarsäsongen på ett naturligt sätt. Men växtligheten är inte bara koncentrerad till växthuset, planteringslådor och gräsmattor.

– Vi arbetar med något som vi kallar tredimensionell grönska. Det innebär att vi låter växtligheten letar sig upp på väggarna eller till de linor som vi spänt över delar av gården, säger Helen Mosseby.

– Mot bakgrund av att innergården befinner sig sju meter över markplanet har det varit viktigt att vi inte skapar för mycket transporter av exempelvis trädgårdsavfall. Därför blir det naturligt att kompostera på plats. Jorden kan sedan användas som jordförbättring. Det gröna anslaget och kretsloppstänkandet har varit påtagligt under hela planeringen. Bevattningen av grönskan sker bland annat genom att ta vara på regnvattnet som kommer från taken.

– När vi är klara hoppas vi att Peab Bostad har satt en ny standard för hur det går att utveckla en gemensam utemiljö och innergård. Vår ambition är att skapa flera naturliga mötesplatser och en känsla av att komma hem!

 

Faktaruta

Innergården rum för rum

Sammanlagt 2 900 kvm är uppdelade i flera olika funktioner och rum. Några av de viktigaste är:

Gemensamma uteplatser. Återfinns på flera olika ställen, exempelvis vid gräsytan för lek och spel, ytan mellan växthus och odling samt vid trämöblerna på gårdens mitt.

Privata uteplatser. Lägenheterna i markplan har egen mindre uteplats.

Odling. Planeringslådor där det finns det utrymme för alla med gröna fingrar.

Lek. Redskap som ska passa flera åldrar. Upphöjda trädäck för picknick och balanslek ramar in lekytan.

Sport. Gräsyta för lite lugnare sportaktiviteter. Vad sägs om en utmaning i kubb eller krocket?

Gångstråk. Binder samman alla rum och aktiviteter med entréer till loftgångarna.

Cykelplatser. Det finns plats för ca 120 cyklar, hälften under tak, men även ytterligare platser inomhus.

Partille Port Innegård
Bild
Image icon Ladda ner (2.07 MB)