STÄNG
Nedräkning till säljstart
-810 dagar
10 november, 2016

Klart för nytt äldreboende i Partille Port

Nyligen undertecknades ett avtal mellan Peab Bostadsutveckling och Vectura Fastigheter, vilket också blir startskottet för att bygga ett helt nytt äldreboende i Partille Port. Sammanlagt 54 lägenheter kommer att drivas av Vecturas systerbolag Aleris Omsorg. För Partille kommun innebär det ett ordentligt tillskott av lägenheter för äldre redan i början av 2019.

Intresset kring Partille Port är stort. En viktig beståndsdel i det första kvarteret är det aktuella äldreboendet som påbörjas under nästa år för att vara klar för inflyttning i början av 2019.

Intresserad av plats i äldreboendet? Kontakta Partille kommun, tfn 031- 792 10 00.

–      Vi är mycket nöjda med det nya avtalet. Vectura Fastigheter är en aktör som är inne i en intressant expansionsfas inom samhällsfastigheter och har ett evighetsperspektiv på sina fastighetsinnehav. Vecturas samhällsengagemang går hand i hand med hur vi på Peab vill agera. Bra och fler äldreboenden är en synnerligen viktig samhällsfråga nu och i framtiden, kommenterar Pehr-Olof Olofsson, regionchef för Peab Bostadsutveckling.

För Vectura Fastigheter är det den första etableringen i Partille. Sedan tidigare har bolaget tre fastigheter i Alingsås. Vectura har sin tyngdpunkt på att utveckla samhällsfastigheter, men har även i sitt bestånd en klenod som Grând Hotel i Stockholm.

Susanne Ekblom är VD på Vectura och hon säger så här om bolagets speciella inriktning:

–      Genom vårt unika samarbete med systerföretaget Aleris vi har bra möjligheter att utveckla våra äldreboenden och andra samhällsfastigheter. Vi har en närhet till verksamheten som många fastighetsbolag saknar och det ger unika förutsättningar att sätta de boendes kvalitet i centrum.

–      Det blir allt vanligare att äldreboende integreras i stadskvarter och med andra verksamheter. Det är främst en fördel då de boende ser liv och rörelse och kan få stimulans av att se andra människor. Att bli äldre är en del av livet. Det är viktigt och bra att barn, unga och människor mitt i livet kan möta äldre människor. Det gäller att skapa mötesplatser över generationsgränser, inte dela upp samhället, konstaterar Susanne Ekblom.

 

Det är ingen hemlighet att befolkningen blir allt äldre och att behovet av äldreboende ökar för varje år. Trots behovet har antalet platser på äldreboende minskat i Sverige de senaste 15 åren. Partille kommun verkar dock vara ett undantag, som har legat i fas med behovet. Sammanlagt har kommunen fyra äldreboenden med totalt 240 lägenheter.

Fram till Aleris etablering har Partille inte några privata utförare.

–      Vi har ett politiskt beslut på att arbeta fram ett underlag för att kunna köpa äldreboendeplatser (enl LoU). Vi ser fram mot ett bra samarbete och givande utbyte med Vectura och Aleris, säger Erika Hägg, förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen i Partille kommun.